Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

fokajednooka
Co to jest miłość
Nie wiem
Ale to miłe
Że chcę go mieć
Dla siebie
Na nie wiem
Ile

Gdzie mieszka miłość
Nie wiem
Może w uśmiechu
Czasem ją słychać
W śpiewie
A czasem
W echu

Co to jest miłość
Powiedz
Albo nic nie mów
Ja chcę cię mieć
Przy sobie
I nie wiem
Czemu
— Jonasz Kofta, „Co to jest miłość”
Reposted fromwynne wynne viainnocencja innocencja

September 12 2017

fokajednooka
5211 183c
Reposted fromGIFer GIFer viainnocencja innocencja

September 04 2017

0331 fe0f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viazielonypenis zielonypenis
fokajednooka
fokajednooka
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
fokajednooka
Jeśli ktoś nie odpowiada, to znaczy, że po prostu nie chce. W dzisiejszych czasach potrafimy nawet zasnąć z telefonem w dłoniach.
— Damian Makary
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
fokajednooka
Nie kocham Cię. 
Ale pamiętam Twoją datę urodzin.
Pamiętam gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy i w co byłeś ubrany.
Pamiętam jaką kawę lubisz.
Pamiętam napisy na papierowych kubkach.
Pamiętam Twoją ulubioną komedię.
Pamiętam wspólne rozmowy.
Pamiętam kolor Twoich oczu.
Przecież tak bardzo Cię nie kocham...
— KvG
Reposted fromCharless Charless viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

August 13 2017

fokajednooka
2365 1382
fokajednooka
fokajednooka
5980 70e6 500
fokajednooka
7608 f6d1
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viacudownezycie cudownezycie
fokajednooka
fokajednooka
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
— Cztery Wieki Później
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
fokajednooka
4409 a867
fokajednooka
7413 c8d0 500
8701 ea5b 500

anamorphosis-and-isolate:

― Palo Alto (2013)
AprilI’m not depressed. I’m tired.

Reposted fromtwice twice viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
fokajednooka
I "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
fokajednooka
6703 deff
Reposted frommononok mononok viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl