Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

fokajednooka
5888 181f
Reposted fromNajada Najada viasoSad soSad
fokajednooka
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viasoSad soSad
fokajednooka
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
fokajednooka
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromSTYLTE STYLTE viainnocencja innocencja
6960 dea9 500
Reposted fromerial erial viainnocencja innocencja
fokajednooka

Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać

— Jarosław Borszewicz

March 16 2017

fokajednooka
Zdążyłam się już przekonać, że pękające serce nie jest jedynie wymysłem poetów.
— Intruz.
Reposted fromhope hope viacudownezycie cudownezycie
4057 7335 500

~Winged scarab.
Culture: Egyptian
Period: Late Period, Dynasty 25
Date: 760–660 B.C., or later

Reposted fromUnderOrion UnderOrion viasoSad soSad
fokajednooka
6845 41fb 500
Reposted fromrisky risky viasoSad soSad
fokajednooka
3288 3b78
Reposted fromkrzysk krzysk viasoSad soSad
1095 4a28 500

vjeranski:

Malcolm Liepke
Night Shadows
oil on canvas 41 x 66 cm

Reposted fromLittleJack LittleJack viasoSad soSad
fokajednooka
3449 d7f9
Reposted fromhysterie hysterie viasoSad soSad
fokajednooka
6909 6c27
Reposted fromtatze tatze viasoSad soSad
fokajednooka
- Powiedz mi coś, co da mi siłę, gdy będę musiała odejść.
- Zostań.
— The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
fokajednooka
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
fokajednooka
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viainnocencja innocencja
fokajednooka
I zapamiętaj, proszę, że miłość nie jest dworcową poczekalnią, do której o każdej porze dnia i nocy można wejść albo z niej wyjść.
— J.Borszewicz ‘Pomroki”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viainnocencja innocencja
fokajednooka

March 10 2017

fokajednooka
Reposted fromweightless weightless viafreeway freeway
fokajednooka
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl