Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2018

2256 b9ad

Montmartre Paris 1950s

Photo: Patrice Molinard 

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viainnocencja innocencja
fokajednooka
fokajednooka
1191 0316
Reposted frommrcake47 mrcake47 viainnocencja innocencja
fokajednooka
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viainnocencja innocencja

November 20 2017

fokajednooka
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viainnocencja innocencja
fokajednooka
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viazielonypenis zielonypenis
fokajednooka
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
1230 0963
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viainnocencja innocencja
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— Agnieszka Osiecka
(via inffectum)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viainnocencja innocencja
fokajednooka
3243 29af
fokajednooka
8680 4039
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainnocencja innocencja
fokajednooka
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viainnocencja innocencja
fokajednooka
fokajednooka
0121 da7f 500
Reposted fromtfu tfu viainnocencja innocencja
fokajednooka
6601 f5b2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasoSad soSad
fokajednooka
Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów.
— S. Celińska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viasoSad soSad
fokajednooka
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viasoSad soSad
fokajednooka
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viainnocencja innocencja
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viasoSad soSad
fokajednooka
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainnocencja innocencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl