Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

fokajednooka
1655 c54a 500
Reposted fromarumhc arumhc viazabka zabka
fokajednooka
3595 116f 500
Reposted fromYuei Yuei viacudownezycie cudownezycie
fokajednooka
Chce mi się trochę płakać, a trochę wejść pod samochód. A może trochę krzyczeć, trochę poleżeć na dywanie, sam już nie wiem. jestem zmęczony i nic się z niczym nie łączy.
fokajednooka
7279 4a3d
Reposted fromtfu tfu viazielonypenis zielonypenis
fokajednooka
7980 5b38 500
Reposted fromkirciowa kirciowa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
fokajednooka
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
fokajednooka
8001 a17b
Reposted frommisza misza viazabka zabka
fokajednooka
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
0606 e2a6

bastardkeaton:

Dancing at a London jazz club, 1950s.

These young jazz fans/”beatniks” in Britain became the precursor to Mods.

Reposted fromLittleJack LittleJack viainnocencja innocencja
fokajednooka
fokajednooka
8958 5a26
Reposted fromnostalgia nostalgia viainnocencja innocencja
fokajednooka
Frank Sinatra i Audrey Hepburn, 1956
fokajednooka
fokajednooka

May 26 2017

fokajednooka
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viainnocencja innocencja

May 25 2017

0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viazabka zabka
fokajednooka
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viazabka zabka
fokajednooka
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viazabka zabka
fokajednooka
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
fokajednooka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl