Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

fokajednooka
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viazabka zabka
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazabka zabka
fokajednooka
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazabka zabka
fokajednooka
1579 0d3f 500
Reposted fromgruetze gruetze viainnocencja innocencja
fokajednooka
9763 d330

me on my way to overthrow yo country

tried to scroll past this, couldn’t.

same

Reposted fromTankistD TankistD viainnocencja innocencja

April 29 2017

fokajednooka
fokajednooka
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
fokajednooka
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viacudownezycie cudownezycie
fokajednooka
5452 75c0 500
Reposted fromkrzysk krzysk viazielonypenis zielonypenis
fokajednooka
7521 75f1
Mariusz Hermanowicz
2793 54f0 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
2791 688e
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
fokajednooka
8688 d936 500
Reposted fromgrobson grobson viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
2792 08d8
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viazabka zabka
fokajednooka
Jeśli możesz, to przyjedź. Ta pieprzona wiosna dobije mnie.
— J. Borszewicz
fokajednooka
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viazabka zabka
fokajednooka
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viazabka zabka
fokajednooka
5327 cbda 500

barcarole:

A fragment of Scriabin’s Piano Sonata No.7, Op.64.  

Reposted fromsol-mineur sol-mineur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl