Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

fokajednooka
6703 deff
Reposted frommononok mononok viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
fokajednooka
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaromantycznosc romantycznosc
7440 6f17

Beat the Dad

Reposted frommyry myry viaromantycznosc romantycznosc
fokajednooka
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaromantycznosc romantycznosc
fokajednooka
6933 c680
Reposted fromxopolly xopolly viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
fokajednooka
4313 dff6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viazabka zabka
fokajednooka
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
fokajednooka
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viainnocencja innocencja
fokajednooka
8728 7c57
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainnocencja innocencja
fokajednooka
3015 8127
Reposted fromministerium ministerium viainnocencja innocencja
fokajednooka
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainnocencja innocencja
fokajednooka
Reposted frompeper peper viainnocencja innocencja
fokajednooka
3187 0396
Reposted fromsosna sosna viainnocencja innocencja
fokajednooka
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viainnocencja innocencja
fokajednooka
Reposted fromFlau Flau viainnocencja innocencja
fokajednooka
3027 8fac
Reposted fromskrzacik skrzacik viaromantycznosc romantycznosc
6704 17d4

Nice view.

Reposted frommyry myry viaromantycznosc romantycznosc
fokajednookahow I plan to live my life
fokajednooka
fokajednooka
Małołączniak z Kościeliska. Zdjęcie autorstwa Julity Chudko.
Reposted fromcorvax corvax viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl