Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

fokajednooka
5045 8255
Reposted fromsosna sosna viainnocencja innocencja
fokajednooka
9602 ced0
Reposted fromsosna sosna viainnocencja innocencja
Sponsored post
feedback2020-admin
fokajednooka
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna viainnocencja innocencja

February 20 2019

fokajednooka
0128 8109
Reposted fromcalifornia-love california-love viasoSad soSad
fokajednooka
2516 8668
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasoSad soSad
fokajednooka
2857 f1ca
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasoSad soSad
fokajednooka
6183 b63d 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasoSad soSad
fokajednooka
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viainnocencja innocencja
fokajednooka
Reposted fromcouples couples viainnocencja innocencja
fokajednooka
7306 6bf3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainnocencja innocencja
fokajednooka
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
fokajednooka
fokajednooka
9776 b5b9 500
Reposted frompiehus piehus viazabka zabka
fokajednooka

October 18 2018

fokajednooka
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaapatyczna apatyczna
fokajednooka
2662 28e7 500
Reposted fromoll oll viaxannabelle xannabelle
fokajednooka
8422 437e 500
Edvard Munch (1863-1944) - Trøst / Consolation (1894, Drypoint printed in black ink on cream wove paper)(21,6 × 31,8 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme viaapatyczna apatyczna
fokajednooka
Reposted frompotrzask potrzask viaapatyczna apatyczna
fokajednooka
3212 43fa
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaapatyczna apatyczna
fokajednooka
6024 bf74 500
Reposted fromzciach zciach viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...